ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

img

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Service สำหรับจัดการคำขอและรายงานผล