ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[2-เม.ย.-2567 | ไทยรัฐ] "จิตเลื่อมใส-ใจศรัทธา" ตามรอยพระศาสดา แดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน

img

รูปภาพ