ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร