ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ต.ปรีชา พิทักษ์ธานิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนา ทั้งนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร