ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

กิจกรรมใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัยและกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัยและกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดตระพังทอง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย