ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การประชุม กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เป็นประธานการประชุม กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร