ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะเดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดเนรมิตรวิปัสสนา

วันศุกร์ ที่๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะเดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดเนรมิตรวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมกราบขออนุญาตใช้สถานที่จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลชน ที่จัดจะขึ้นในวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่แรก