ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าสักการะพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าสักการะพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" และหารือเรื่องมหัศจรรย์อารามงดงามทั่วไทย ณ วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย