ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ทั่่งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร