ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรรามัญ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรรามัญ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ โรงเรียนนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี