ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์”

กรมการศาสนาเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เทวดาแห่งเมืองคอน วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอจันดี และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย กรมการศาสนาจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พร้อมจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุหรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระธาตุนี้พ่อท่านคล้ายได้จำลองมาจากพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการบูชา ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ เพลงบอก การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงผลงานของนักเรียน จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสเสน่ห์แห่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ในมิติทางศาสนา ด้วยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา กราบสักการะ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล เยือนถิ่นกำเนิด ตามรอยพระเถราจารย์ รับทราบชีวประวัติและเหตุการณ์สำคัญของท่าน ณ วัดธาตุน้อย วัดสวนขัน วัดจันดี สถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย ศาลาพ่อท่านคล้าย (จุดชมวิวเขาธง) และพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” ทั้งสิ้น รวมไปถึงหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา สถานที่ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ออกแบบให้มีสีสันสดใสโดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ อาทิ สีสันจากใบคราม ใบหูกวาง ใบมังคุด และฝักสะตอ ตลอดจนเทคนิคการย้อมสีผ้าทั้งผืน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน