ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ศน.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ศน.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าพบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อแสดงความยินดี???? พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในสังกัดกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ทั้งนี้กิจกรรม ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/photo/?fbid=584861933674828&set=pb.100064530798833.-2207520000

รูปภาพ