ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

สักการะ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าสักการะ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมหารือ โดยการหารือดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพ