ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมงานวันปฐมประกาศของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ณ วัดซิกข์ศรีคุรุสิงห์สภา กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมงานวันปฐมประกาศของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ณ วัดซิกข์ศรีคุรุสิงห์สภา กรุงเทพฯ