ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายนที พรมภัคดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัณธิญาจ์ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย/นครพนม/สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมจำนวน ๑๐๐ คน ในพิธีเปิด พระราชวชิรสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เป็นผู้ให้ศีล และท่านอธิบดีกรมการศาสนาได้จุดเทียนส่องธรรม จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดเลยได้ให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีใจความสำคัญว่า "เรามีความรู้ความเข้าใจ แล้วเราปฏิบัติได้ ก็ได้ชื่อว่าเรามีธรรมะ คนมีธรรมะ ก็ยังร่ำรวยความสุขความดี ดังหลวงตามหาบัวพูดว่า เศรษฐีธรรม คือมีธรรมะเพราะเรียนรู้ธรรมะ เมื่อมีก็แสดงว่าไม่ยากจน ถ้าหากว่าเรารู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะ ก็ได้ชื่อว่ายากจน เหมือนคนรู้จักเงินแต่ไม่มีเงิน รู้จักทองแต่ไม่มีทอง ก็เป็นคนจนเงินจนทอง เพราะฉนั้น คนที่รู้จักธรรมะแต่ไม่มีธรรมะ คนที่รู้จักศีลแต่ไม่มีศีล ก็ขึ้นชื่อว่ายากจนศีลธรรม" กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ เพื่อเป็นคนดีของสังคมไทย