ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระอุดมปริยัติ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระอุดมวรญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชัยฉิมพลี /กรุงเทพมหานคร /เขตภาษีเจริญ /แขวงบางแวก
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลกิจโกศล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลชัยสิทธิ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีปริยัติมงคล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดลำผักชี /กรุงเทพมหานคร /เขตหนองจอก /แขวงลำผักชี
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลรัตนสุธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดศาลาลอย /นครราชสีมา /เมืองนครราชสีมา /ในเมือง
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลธรรมภาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดเสมียนนารี /กรุงเทพมหานคร /เขตจตุจักร /แขวงลาดยาว
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลสุทธิวงศ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบวรนิเวศวิหาร //เขตพระนคร /แขวงบวรนิเวศ
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลปริยัติสุธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดมกุฎกษัตริยาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร /แขวงบางขุนพรหม
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลธรรมาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสัตตนารถปริวัตร /ราชบุรี /เมืองราชบุรี /หน้าเมือง