ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลธรรมวิธาน
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบวรมงคล /กรุงเทพมหานคร /เขตบางพลัด /แขวงบางยี่ขัน
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลเมธาวัฒน์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดนรนาถสุนทริการาม /กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร /แขวงวัดสามพระยา
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลปัญญาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดตรีทศเทพ /กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร /แขวงบ้านพานถม
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลวชิรากร
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดยานนาวา /กรุงเทพมหานคร /เขตสาทร /แขวงยานนาวา
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลสุตกิจ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลสิทธิการ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดกัลยาณมิตร /กรุงเทพมหานคร /เขตธนบุรี /แขวงวัดกัลยาณ์
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลสุตาคม
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสุทัศนเทพวราราม /กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร /แขวงวัดราชบพิธ
 • สมณศักดิ์ :: พระอุดมพุทธิญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดธาตุ /ขอนแก่น /เมืองขอนแก่น /ในเมือง
 • สมณศักดิ์ :: พระอุดมธรรมวาที
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดจองคำ /ลำปาง /เมืองลำปาง /พระบาท
 • สมณศักดิ์ :: พระอุดมธรรมเมธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระงาม /นครปฐม /เมืองนครปฐม /พระปฐมเจดีย์