ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระกิตติวงศ์วิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: บุญส่ง
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระมุนีวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุขุม
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศรัตนาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ถนัด
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศกิตติคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: บุญเริ่ม
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาธรรมาภิรักษ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สมรักษ์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสุทธาวาส /พระนครศรีอยุธยา /ลาดบัวหลวง /ลาดบัวหลวง
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาธรรมาภินันท์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: บุญทัน
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาธรรมาภิรัช
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุพันธ์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดร่ำเปิง /เชียงใหม่ /เมืองเชียงใหม่ /สุเทพ
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาธรรมาภิราม
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: พงษ์สวัสดิ์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธีรัตนบัณฑิต
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสุทธิวราราม /กรุงเทพมหานคร /เขตสาทร /แขวงยานนาวา
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธีวีรบัณฑิต
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดศรีสุดาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกน้อย /แขวงบางขุนนนท์