ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีศาสนบัณฑิต
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดดาวดึงษาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางพลัด /แขวงบางยี่ขัน
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนารัตนญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระญาณวิกรม
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อุเทน
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดท่าไม้ /สมุทรสาคร /กระทุ่มแบน /ท่าไม้
 • สมณศักดิ์ :: พระสิทธิสิงหเสนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: โสภณ
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระยาสุเรนทร์ /กรุงเทพมหานคร /เขตคลองสามวา /แขวงสามวาตะวันตก
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาประชานุกูล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: องอาจ
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาพัฒนานุสิฐ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สมัย
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดคลองตาลอง /นครราชสีมา /ปากช่อง /ปากช่อง
 • สมณศักดิ์ :: พระปริยัติวงศาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ประชุม
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดหัวคู้ /สมุทรปราการ /บางเสาธง /*ศรีษะจรเข้น้อย
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลสิริ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อิ่นคำ
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดไชยสถาน /เชียงใหม่ /สารภี /ป่าบง
 • สมณศักดิ์ :: พระโบราณคณิสสร
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระญาติการาม /พระนครศรีอยุธยา /พระนครศรีอยุธยา /ไผ่ลิง
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาวรคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุวิทย์
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดภาวนาภิรตาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกน้อย /แขวงบางขุนนนท์