ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระวิมลวัฒนคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สมดี
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดปทุมคงคา /กรุงเทพมหานคร /เขตสัมพันธวงศ์ /แขวงสัมพันธวงศ์
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีรัตนวิมล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชัยชนะสงคราม /กรุงเทพมหานคร /เขตสัมพันธวงศ์ /แขวงสัมพันธวงศ์
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีศาสนโมลี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดเทวราชกุญชร /กรุงเทพมหานคร /เขตดุสิต /แขวงวชิรพยาบาล
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีปริยัติสุธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสร้อยทอง /กรุงเทพมหานคร /เขตบางซื่อ /แขวงบางซื่อ
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีคัมภีรญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพิชยญาติการาม /กรุงเทพมหานคร /เขตคลองสาน /แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลวราจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: จำนันท์
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชุมพรรังสรรค์ /ชุมพร /เมืองชุมพร /นาทุ่ง
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนาวิสุทธิโสภณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุรศักดิ์
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดประดู่ /สมุทรสงคราม /อัมพวา /วัดประดู่
 • สมณศักดิ์ :: พระปริยัติวโรปการ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ดำเนิน
  เปรียญ :: ป.ธ.6
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดนาคกลาง /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกใหญ่ /แขวงวัดอรุณ
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณพัฒนคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ทิน
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพุน้อย /ลพบุรี /บ้านหมี่ /ชอนม่วง
 • สมณศักดิ์ :: พระสิทธิญาณมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อุดร
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดหมอนไม้ /อุตรดิตถ์ /เมืองอุตรดิตถ์ /ป่าเซ่า