ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระเมธีปริยัติธาดา
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระรัตนเวที
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดเขาดีสลัก /สุพรรณบุรี /อู่ทอง /ดอนคา
 • สมณศักดิ์ :: พระปริยัติกิจวิธาน
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชัยภูมิวนาราม /ชัยภูมิ /เมืองชัยภูมิ /รอบเมือง
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธิธรรมนาท
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ปราโมทย์
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบ้านถ้ำ /กาญจนบุรี /ท่าม่วง /เขาน้อย
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณปริยัติเมธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.8
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดนางในธัมมิการาม /อ่างทอง /วิเศษชัยชาญ /ศาลเจ้าโรงทอง
 • สมณศักดิ์ :: พระเมธีธรรมากร
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดเขาต่อ /กระบี่ /ปลายพระยา /เขาต่อ
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธีวชิราภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดมหาธาตุ /เพชรบูรณ์ /เมืองเพชรบูรณ์ /ในเมือง
 • สมณศักดิ์ :: พระรัตนากรวิสุทธิ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: มณีรัตน์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระพิพิธพัชโรดม
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อำนวย
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระรูป /เพชรบุรี /เมืองเพชรบุรี /ช่องสะแก
 • สมณศักดิ์ :: พระพิศาลสาธุกิจ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุรินทร์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบึงนาราง /พิจิตร /โพทะเล /บึงนาราง