ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระวิมลญาณมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: บุญชื่น
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดลี /พะเยา /เมืองพะเยา /เวียง
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณปริยัตยาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ถาวร
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระสิริคณาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: รั่น
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดประดู่พัฒนาราม /นครศรีธรรมราช /เมืองนครศรีธรรมราช /ท่าวัง
 • สมณศักดิ์ :: พระสิริพัฒนาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: วินัย
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร(พระธาตุเชิงชุม) /สกลนคร /เมืองสกลนคร /ธาตุเชิงชุม
 • สมณศักดิ์ :: พระสารคามมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: บุญเรือง
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดสว่างวารี /มหาสารคาม /กันทรวิชัย /ท่าขอนยาง
 • สมณศักดิ์ :: พระพุทธิสารคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุรเทพ
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดใต้โพธิ์ค้ำ /กาฬสินธุ์ /เมืองกาฬสินธุ์ /กาฬสินธุ์
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณวราภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดหัวป้อมใน /สงขลา /เมืองสงขลา /บ่อยาง
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธีวัชโรดม
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระศรีสัจญาณมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดห้วยหินฝน /ชัยภูมิ /ภักดีชุมพล /วังทอง
 • สมณศักดิ์ :: พระปิฏกโกศล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.9
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::