ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระปิยทัสสี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: พิษณุ
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดอมรินทราราม /ราชบุรี /เมืองราชบุรี /โคกหม้อ
 • สมณศักดิ์ :: พระวุฒิสารโสภณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ไพบูลย์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพิศาลรัญญาวาส /หนองบัวลำภู /เมืองหนองบัวลำภู /หนองบัว
 • สมณศักดิ์ :: พระวิมลเมธาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุพจน์
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดห้วงพัฒนา /ตราด /เขาสมิง /แสนตุ้ง
 • สมณศักดิ์ :: พระวินัยโสภณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: เสถียร
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดราษฎร์นิยม /นนทบุรี /ไทรน้อย /ราษฎร์นิยม
 • สมณศักดิ์ :: พระรามัญมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ศักดิ์ดา
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม /สมุทรสาคร /บ้านแพ้ว /หลักสาม
 • สมณศักดิ์ :: พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อนันต์
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพระธาตุดอยกองมู /แม่ฮ่องสอน /เมืองแม่ฮ่องสอน /จองคำ
 • สมณศักดิ์ :: พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ประเสริฐ
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชธรรมญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชวิเทศปัญญาคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชมงคลวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::