ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

img

ร่างประกาศกรมการศาสนา ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566