วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ ๕๙ ปี โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

28 มี.ค. 66 2

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ต.ปรีชา พิทักษ์ธานิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนา ทั้งนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

28 มี.ค. 66 4

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 มี.ค. 66 6

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

27 มี.ค. 66 3

กรมการศาสนาเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เทวดาแห่งเมืองคอน วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอจันดี และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย กรมการศาสนาจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พร้อมจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุหรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระธาตุนี้พ่อท่านคล้ายได้จำลองมาจากพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการบูชา ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ เพลงบอก การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงผลงานของนักเรียน จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสเสน่ห์แห่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ในมิติทางศาสนา ด้วยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา กราบสักการะ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล เยือนถิ่นกำเนิด ตามรอยพระเถราจารย์ รับทราบชีวประวัติและเหตุการณ์สำคัญของท่าน ณ วัดธาตุน้อย วัดสวนขัน วัดจันดี สถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย ศาลาพ่อท่านคล้าย (จุดชมวิวเขาธง) และพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” ทั้งสิ้น รวมไปถึงหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา สถานที่ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ออกแบบให้มีสีสันสดใสโดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ อาทิ สีสันจากใบคราม ใบหูกวาง ใบมังคุด และฝักสะตอ ตลอดจนเทคนิคการย้อมสีผ้าทั้งผืน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

27 มี.ค. 66 4

ศน.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าพบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อแสดงความยินดี???? พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในสังกัดกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ทั้งนี้กิจกรรม ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/photo/?fbid=584861933674828&set=pb.100064530798833.-2207520000

27 มี.ค. 66 5
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
28 มี.ค. 66 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหม่
20 มี.ค. 66 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการศาสนา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
14 มี.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการประกวดสวดโอเอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
9 มี.ค. 66 คำสั่งกรมการศาสนา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการ “มหัศจรรย์ศาสนสถานไทย”
27 ก.พ. 66 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม)
8 ก.พ. 66 กรมการศาสนา กำหนดจัดการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
27 ม.ค. 66 กำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
17 ม.ค. 66 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการศาสนา และนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมการศาสนา
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
12 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
20 ม.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และนักวิชาการเงินและบัญชี
23 ธ.ค. 64 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
9 พ.ย. 64 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
18 ต.ค. 64 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 ธ.ค. 63 คำสั่งกรมการศาสนา เรื่อง เลื่อนข้าราชการ