ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการประกวดสวดโอเอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการประกวดสวดโอเอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รูปภาพ

เอกสารประกอบ