ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมการศาสนาประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร