ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ร่วมบันทึกเทปออกอากาศรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ร่วมบันทึกเทปออกอากาศรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน เรื่อง การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ จะออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น . ณ ช่อง NBT