ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่กรมการศาสนาดำเนินการ รอบ ๖ เดือน

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่กรมการศาสนาดำเนินการ รอบ ๖ เดือน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม