ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 20 พ.ย. 58 59 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาให้การต้อนรับ Mr. Zhao Weixing อธิบดีกรมการศาสนา นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เเละคณะ เเละร่วมในการประชุม "หารือเเลกเปลี่ยน ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน"

 • 18 พ.ย. 58 59 views

  วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์เเห่งโลก สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมศุลกากร คณะครูเเละนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละอุบาสกอุบาสิกา

 • 17 พ.ย. 58 29 views

  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานใน"การประชุมศาสนิกสัมพันธ์ " พร้อมด้วย ตัวเเทนจาก ๕ ศาสนา ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงาน"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ทั้งนี้องค์กรศาสนิกสัมพันธ์เเละผู้เข้าร่วมในการประชุมได้ร่วมไว้อาลัยกับ เหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ " โดยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา ๑ นาที ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒

 • 17 พ.ย. 58 124 views

  วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๒ ปี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 • 16 พ.ย. 58 55 views

  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" เเละ "โครงการ สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน สานพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" พร้อมด้วย ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒

 • 13 พ.ย. 58 52 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘" โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธี

 • 13 พ.ย. 58 28 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในงานแถลงข่าว "Thai Culture Mobile Application" โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน

 • 11 พ.ย. 58 50 views

  วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในการบันทึกเทปรายการ"ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 • 11 พ.ย. 58 65 views

  วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๔๕ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในพิธีเปิด "งานประชุมสภานักอธิษฐานของผู้นำคริสตชนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 • 10 พ.ย. 58 51 views

  วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) เเรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กรมท่าอากาศยาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ คณะครูเเละนักเรียนวัดยางสุทธาราม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมี พระครูจันทสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม เป็นประธานสงฆ์ เเละองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • 9 พ.ย. 58 61 views

  วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการ สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน สานพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา เเละการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๘

 • 7 พ.ย. 58 49 views

  วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะ พระวิสุทธิวงศาจารย์