ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 5 พ.ย. 58 59 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเป็นใน "พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.)ในเขตกรุงเทพมหานคร"

 • 4 พ.ย. 58 57 views

  วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) เเรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานนโยบายเเละแผนการขนส่งเเละจราจร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมี พระธรรมรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาสวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานสงฆ์ เเละองค์เทศน์พระมหาเสนิยุสย์ สมทสฺสี ผู้ช่วยเจ้าอาสวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 2 พ.ย. 58 59 views

  วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดใน "งานสืบสานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ไทย-รามัญ" โดยมีคณะสงฆ์ตำบลบางขันหมาก นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เเละประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณท้องน้ำ ๙ วัด ริมเเม่น้ำลพบุรี ตำบลบางขันหมาก-พรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี

 • 2 พ.ย. 58 30 views

  วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘" เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๘

 • 30 ต.ค. 58 27 views

  วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมกรมการศาสนา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม/โครงการของกรมการศาสนา

 • 30 ต.ค. 58 57 views

  วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ให้การต้อนรับสมาคมฮินดูสมาชิก องค์การทางศาสนาฮินดูเพื่อเเนะนำผู้บริหารสมาคม เเละปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาฮินดู ณ กรมการศาสนา ชั้น๑๕ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 29 ต.ค. 58 61 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมใน "การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม "โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง เเละเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 28 ต.ค. 58 25 views

  วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๕.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมใน "พิธีตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑" โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เเละนำพระสงฆ์ สามเณรมาบิณฑบาต พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร เเละเจ้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 • 27 ต.ค. 58 40 views

  วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันปวารณาหรือ(วันออกพรรษา) นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมธนารักษ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามเป็นประธานสงฆ์ เเละองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • 26 ต.ค. 58 24 views

  พิธีการบำเพ็จกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๒ ปี นับแต่ประสูติกาลและครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆประนายกณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 • 26 ต.ค. 58 26 views

  วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘"

 • 22 ต.ค. 58 43 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานใน "การประชุมอบรม เรื่อง"พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาเเละศาสนพิธี"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" โดยมี นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมในพิธี โดยในงานมี การฉายวิดีทัศน์เรื่อง "พระกฐินพระราชทาน" การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านและอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคทุกศาสนา ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร